Wizja

Dostawca nowoczesnych usług IT w nowoczesnym, cyfrowym świecie. Partner w tworzeniu, rozwoju, eksploatacji oraz integracji systemów teleinformatycznych.
Nowocześnie zarządzana, dynamicznie rozwijająca się firma zatrudniająca specjalistów, będąca pożądanym pracodawcą wśród firm IT.

pattern-lines
wave-down

Misja

Naszą misją jest wspieranie procesów biznesowych naszych klientów z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komunikacji oraz wspierania decyzji, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo informacji. Oferujemy profesjonalne, efektywne i społecznie odpowiedzialne usługi z zakresu inżynierii, stawiając na wysoką jakość i doskonałość technologiczną proponowanych rozwiązań.

wave-up

Wartości

Kultura organizacyjna i społeczna to DNA naszej firmy które stanowi fundament podejmowanych działań.

image
credit-card
Zaangażowanie

Jesteśmy prawdziwie zaangażowani we wszystko to, co robimy. Zarówno w rozwiązywanie problemów Klienta, jak i w projekty wewnętrzne i wzajemne wsparcie w pracy. Zaangażowanie jest ważnym elementem naszego profesjonalizmu i podstawa proaktywnego działania.

spaceship
Zaufanie

Można nam zaufać w każdym działaniu. Dotrzymujemy zobowiązań i terminów, które określamy z intencja ich dotrzymania. Jesteśmy zawsze szczerzy względem siebie i względem Klienta.

basket
Otwartość

Jesteśmy otwarci w komunikacji na zewnątrz i wewnątrz firmy. Nie zamykamy się w swoich osadach, potrafimy słuchać i zawsze staramy się zrozumieć druga stronę. Potrafimy w asertywny sposób wyrazić swoje zdanie na każdy temat.

basket
Innowacyjność

Działamy w branży nowoczesnych technologii, więc innowacyjność jest nasza codziennością. Szukamy przewag na wszystkich polach: w technologii, produktach, procesach i sposobach działania. Postrzegamy zmianę jako motor rozwoju firmy.

image

Społeczna odpowiedzialność

"Czujemy się odpowiedzialni za teraźniejszość oraz przyszłość społeczeństwa, dlatego podejmujemy działania zmierzające do odpowiedniego wykorzystania zasobów, stosujemy wydajne procesy produkcyjne i wykorzystujemy nowoczesne technologie."

Przyjęta przez nas strategia społecznej odpowiedzialności biznesu przewiduje określone cele długoterminowe

box-3d-50

Prowadzić odpowiedzialną i etyczną działalność gospodarczą, wymagając odpowiedniego zachowania od pracowników, klientów i dostawców.

customer-support

Brać aktywny udział w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, udostępniając innowacyjne rozwiązania polepszające jakość życia ludzi, ułatwiając integrację społeczną i pracowniczą.

Nasze zaangażowanie