Prezes – Łukasz Kawczyński

Wice Prezes – Michał Papis

Sekretarz – Olga Konaszczuk

Skarbnik – Agata Werszler

Rzecznik – Michał Kopka